Přednáška Karla Reidla na téma „Děti a péče o jejich zdraví“

Volný čas
v přednáškovém sále.

Termíny