Přednáška Ing. Zdeňka Zamazala na téma „Techniky transcendence snů“

Volný čas
ve studovně-čítárně.

Termíny