Přednáška Sama Fujery na téma „Proč jíme“

Volný čas
ve studovně-čítárně.

Termíny