Oslavy výročí obce Hovorany

Volný čas
pořádá obec Hovorany, Muzejní spolek, Kulturní komise a další.

Termíny