SLUNÍČKA V ČERVNU VŽDY V ÚTERKY VENKU

Volný čas
Každé úterý v červnu, vždy od 9 do 11 hodin budeme v parku. Aktivity na motorkách, kreslení křídami, tanečky a hry. Informace: Michaela Kadlecová, eko@ddmub.cz

Termíny