PODOBY VÍRY U ZÁPADNÍCH A JIŽNÍCH SLOVANŮ

Volný čas
Fotografie Pavla Popelky z cest po Moravě, Slovensku a Balkáně (Makedonie, jihozápadní Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko, Bosna, Hercegovina, Černá Hora). Vernisáž v pátek 21. června 2013, 17.00 hodin.

Termíny