VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

Volný čas
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA, DRŮBEŽE A HOLUBŮ. VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT V rámci Bílokarpatských slavností. Zahrada Panského domu

Termíny