Multižánrový hudební piknik

Volný čas
ultižánrový piknik zve k návštěvě Květné zahrady. Datum konání volíme zároveň v den konání Evropského svátku hudby, připojujeme se k této evropské iniciativě, která je od r. 1982 nekomerční hudební slavností hudebníků – amatérů i profesionálů . Je určen : široké veřejnosti všech věkových kategorií nejen z Kroměříže, ale i nejširšího okolí,díky propagaci očekáváme i návštěvníky mimo region, ale i ze zahraničí nebot´ v této době přijíždí za památkami do Kroměříže mnozí zahraniční návštěvníci ogram vzhledem k pestrosti hodlá uspokojit i pestrou paletu představ návštěvníků od dětí až po seniory. Nabídne : soutěže, hry pro malé děti - MC Klubíčko ,Mateřské školy, vystoupení převážně amatérů ale i profesionálů: žáků ZUŠ z Kroměříže a okolních ZUŠ,Konzervatoře P.J.Vejvanovského, divadlní scénky žáků ZŠ Sýpky a kroměřížských divadelníků, , zazpívají sbory Gymnázia Kroměříž a ZeSrandy, Country a blugrass- Telegraf, Jazz Club Kroměříž , kapela Zabillow, cimbálová muzika,Hanácký soubor z Chropyně. Do programu se mohou zapojit i další účinkující.  

Termíny