Ukázka paličkování

Volný čas
Ukázky tradiční lidové výroby – paní Jitka Pazderová z Vřesovic.

Termíny