MAREK GONDA - Setkání pro přirozené tvoření hudby

Volný čas
Na toto setkání jsou upřímně zváni všichni, kdo chtějí sdílet a zažívat přirozené a kouzelné pomocí hudby. V rukou účastníků ožívají různé etnické nástroje (fujary, koncovky, pentatonické píšťaly, didgeridoo, různé perkuse a další), případně jejich hrdla probouzí zpěv. Vše žije po svém právě tak, jak to na místě vzniká. Jazyk tónů a zvuků tvoří svět, ve kterém je místo pro všechny, svět, ve kterém je možné překročit hranice svého každodenního vědomí a vydat se na cestu. Zvuk dává tvar a tvar vytváří obraz. Hudba plyne a rozpohybovaný obraz se stává příběhem nebo mýtem, který zrcadlí nás samotné. Z hloubky našeho nitra máme pak možnost nahlížet pestrou rozdílnost druhých a prostřednictvím vztahu vytušit přítomnost Boží velikosti… V té chvíli se spolu s našimi hudebními souputníky rozpomínáme na „jeden kmen“ a jeho staré písně. Nápěvy zhmotňují radost z bytí a přítomnosti, vděk, ale zároveň přinášejí i svědectví o bolesti a utrpení, aby v celku oslavily skryté tajemství stvoření.

Termíny