Víkend otevřených zahrad

Volný čas
Myšlenka otevřít návštěvníkům alespoň na omezenou dobu nepřístupná zelená zákoutí se zrodila v Londýně v roce 1998 a dnes se již jedná o celoevropskou akci. Vždy druhý víkend v červnu se otevírají běžně nepřístupné zahrady nebo jejich části. Přístupné zahrady chystají pro své návštěvníky netradiční program.

Termíny