Cyrilometodějská mise na Velkou Moravu a co jí předcházelo v Městské knihovně

Volný čas
přednáška Ing. Františka Valdštýna s besedou. Zve MSKA.

Termíny