1150. výročí cyrilometodějské mise z pohledu teologa ve farním kostele

Volný čas
přednáška prof. Pavla Ambrose, Th.D., SJ s besedou.

Termíny