Jak to udělat, aby nezůstaly hezký holky NA OCET

Hudba
Volně upravená muzikálová komedie Františka Zacharníka a Lubomíra Vetešky z prostředí fabriky a kasáren 80. let minulého století, kdy tehdejší mladí lidé měli úplně stejné starosti, jako ti současní a tím jsou PŘÁTELSTVÍ A LÁSKA. Autorskou hudbu k celé hře složil Ota Maňák.
Termíny