Voda a vzduch

Hudba
Opera s výtvarným námětem hudebního skladatele Tomáše Hanzlíka, inspirovaná stejnojmenným obrazem, ale i životními peripetiemi malíře a sochaře Jakuba Obrovského (1882-1949).
Termíny