6. filmový maraton: (Nejen) Václav Havel v zrcadle komunistické propagandy

Film

Disent i Václav Havel osobně se okamžitě po vzniku Charty 77 stali cílem opakovaných štvavých kampaní komunistickou mocí ovládaných médií, včetně Československé televize. Propagandistické pořady deformovaly realitu, politická opozice byla často diskreditována, zesměšňována nebo naopak démonizována. Informace pronikající ze Západu byly prezentovány jako jednoznačně závadné a ideologicky nepřátelské. Je příznačné, že některé z těchto televizních pořadů zůstaly anonymní.

Projekce
Tryzna (režie V. Kubenko, 23 min.)
Atentát na kulturu (1977, 25 min.)
Kdo je Václav Havel? (ČSTV 1977, 11 min.)
EM 4 přichází (ČSTV 1981, cca 20 min.)
Ideologická diverze (režie P. Fojtík, 1988, 95 min.)
Kamelot (ČSTV 1989, 15 min.)


Pořádá a srdečně zve Knihovna Václava Havla.


Termíny