Judita Matyášová – Sofiina volba po česku

Kurzy, vzdělání, konference

Projekt mapuje osudy 150 židovských dětí z Československa. Podobně jako Sofie ze Styronova románu, museli i jejich rodiče vybrat jen jednoho ze svých potomků a dostat ho do bezpečí. Do Dánska, poté do Švédska. Po válce se děti rozjely do všech stran a ztratily mezi sebou kontakt.

V lednu 2011 publicistka a badatelka Vojenského historického ústavu v Praze, Judita Matyášová, zjistila, že děti se neviděly 70 let. Dosud je vyhledává po celém světě a ve své přednášce představí osudy těch, které zatím objevila v Čechách, Dánsku, Švédsku a Izraeli.

Pořádá a srdečně zve Knihovna Václava Havla.

 

Termíny