Od ústavu k Domovu

Výstava
Výstava fotografií, článků a předmětů dokumentuje padesátiletou existenci zařízení pro děti – dnes dospělé muže se zdravotním postižením v Horním Maxově. Smyslem výstavy je podat svědectví o náročných životních i pracovních podmínkách klientů a zaměstnanců (řádových sester) před desetiletími a o přeměně péče o klienta v komplexní sociální službu poskytovanou podle individuálních potřeb jejích uživatelů.
Termíny