Bolero, Carmina burana

Volný čas
Nejdříve orchestr a balet interpretují dvě kompozice francouzského skladatele Maurice Ravela – La Valse a Bolero. Slavné Bolero, které poprvé zaznělo v roce 1928 v Paříži, napsal na přání ruské tanečnice Idy Rubinsteinové. Balet nemá žádný děj, nicméně uchvacuje celé generace choreografů, kteří vytvářejí svá osobitá pojetí. Ravelova kompozice je mistrovsky vystavěna, je charakteristická pregnantním rytmem, jenž prostupuje v neměnném tvaru celou skladbu, jejíž gradace je dána především v instrumentaci a dynamice. Carmina burana bavorského skladatele Carla Orffa patří k nejhranějším skladbám 20. století.
Termíny