Setkání mezi městy

Volný čas
Večer soudobého tance.
Termíny