Nezničitelný smích Sáry B.

Volný čas
„Čas je naším jediným pánem, ale pánem nad jiné ztřeštěným“. Dialog dvou nevšedních žen.
Termíny