Jak pan Spejbl prášil

Divadlo
Nebýt Hurvínkova vynálezu, který usnadnil cestování, nebyl by se pan Spejbl ocitl na dvoře samotného sultána ve slovutné Konstantinopoli, nesetkal by se tam s Al-bábou Kateřinou a určitě by nemusel s ní i Máničkou prchat před jistou smrtí na létajícím koberci. Prášil pan Spejbl, nebo mluvil o svých dobrodružstvích pravdu?!
Termíny