Pověsti pro štěstí

Divadlo
Krásná hudební pohádka o českém bájesloví. Nejen o tom, jak Čechy dostaly své jméno... Ke slovu přijdou pověsti O praotci Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Libuši a Přemyslovi, O Ctiradovi a Šárce a O Křesomyslu a Horymírovi... Dále kytara, zpěv a sami diváci...
Termíny