Příhody lišky Bystroušky

Hudba
Duchovními otci chytré lišky jsou malíř Stanislav Lolek a spisovatel Rudolf Těsnohlídek, který dostal jako redaktor Lidových novin za úkol, aby k obrázkům Stanislava Lolka napsal slovní doprovod. Vznikly tak příběhy o mazané lišce, jež uchvátily i skladatele Leoše Janáčka. Žádné operní dílo není tak úzce spjato s Brnem jako právě tato opera. Nejen proto, že zde skladatel žil a tvořil a že v Brně zazněla původní premiéra díla: Janáček operu situoval do lesů v okolí Brna, ba co víc, užívá líšeňského dialektu, díky jemuž získává dílo osobitý půvab. Jiskří humorem, laskavým a trošku rozmarně pichlavým zároveň a zaujme zvláštním prolínání světa lidí a zvířat, zemitostí, laskavou životní filozofií až mystičností.
Termíny