Laudatio pro Antonína Dvořáka

Hudba
Duchovní koncert pro varhany a přednes. Verše, příběhy a úvahy Antoine de Exupéryho, Františka Novotného, Stanislava Kubína a citace ze Starého zákona - Žalm 23. Účinkují: Aleš Bárta - varhany, Václav Postránecký - umělecký přednes.
Termíny