Muzejní noc v Podřipském muzeu

Volný čas
Po celý den komentované prohlídky vybraných expozic, dílna tradičního lidového pečiva. Tentokrát si můžete zkusit výrobu Vizovického pečiva pod odborným vedení paní Jiřiny Šustrové, která k jeho výrobě používá také motivy od prof. Karla Rozuma, zakladatele Podřipského muzea. Dílnu naleznete přímo v části expozice věnované životě a tvorbě tohoto člověka mnoha schopností a neutuchající píle. Vstup po celý den zdarma! Těšíme se na vás!
Termíny