Slavnostní zahájení casanovských slavností – příjezd Giacoma Casanovy

Divadlo
Casanova a tajný kurýr z Paříže (divadelní představení Divadla M).
Termíny