V AFI PALÁCI PROBĚHNE VÝSTAVA UMĚLECKÝCH DĚL PACIENTŮ SE SCHIZOFRENIÍ

Výstava

Od pondělí 3. června do neděle 9. června 2013 bude v AFI Paláci k vidění výstava s názvem JSEM JAKO TY. Jde o putovní výstavu uměleckých děl pacientů se schizofrenií. Součástí programu je i speciální kabina simulující pocity schizofreniků, která bude zdarma přístupna veřejnosti po celou dobu konání výstavy.   

Putovní výstava JSEM JAKO TY je součástí projektu na podporu osvěty a správné léčby pacientů s nemocí zvanou schizofrenie. Nemocní schizofrenií mívají bludy a halucinace a často se ocitají v situacích, kdy je obtížné rozlišit, co je skutečné a co nikoliv. Organizátoři projektu chtějí ukázat, že schizofrenici jsou lidé jako my, a pokud jsou správně léčeni, není důvod se jich bát nebo se jich stranit.  

S nemocí rozhodně není lehké žít a bojovat, ale všechna tato negativa jsou u schizofreniků vykompenzována zvýšenou citlivostí vnímání. Toto vnímání pak do jejich děl vnáší odlišný druh emocí. Umělecký směr Art brut, který takto označil již v roce 1945 francouzský malíř a teoretik Jean Dubuffet, je umění vytvořené lidmi bez uměleckého vzdělání. Jediným úmyslem autorů, jejichž tvorbu tento projekt představuje, bylo vydat ze sebe emoce, pocit, tedy své já.  

„Výstava JSEM JAKO TY představuje zajímavá a často velmi syrová díla. Věřím, že osvěta v tomto směru je velmi důležitá, protože jde o nemoc, která může postihnout kohokoliv z nás a je dobré vědět, že i se schizofrenií se dá žít plnohodnotný život,“ říká Zuzana Kubíčková, marketingová manažerka AFI Paláce.  

Výstava vznikla z iniciativy společnosti Janssen – Cilag za pomoci občanského sdružení Kolumbus. 

www.afi-palac.cz

Kontakty

www.afi-palac.cz

Termíny