Vyšehradská Kapitula a církevní stavby na Vyšehradě

Volný čas
Přednáška s doprovodným promítáním obrázků a nákresů, po skončení prohlídka kostela Stětí sv. Jana Křtitele, kaple P. Marie Šancovské, Rotundy sv. Martina a základů kostela sv. Vavřince. Přednáší PhDr. Bořivoj Nechvátal Csc.
Termíny