Pokus

Divadlo
Poslední divadelní romantik Blaho Uhlár obnažuje donaha sebe i společnost a zůstává věrný marnému boji proti developerům, státní kultuře a komerci.
Termíny