Doma je místo pro život i umírání

Volný čas
Tým Domácí hospicové péče Hradec Králové vás zve ke sdílení názorů a zkušeností s péčí o umírající v domácím prostředí. Budeme si povídat o paliativní medicíně, o možnostech zdravotní péče v domácím prostředí, o doprovázení, o posledních přáních, o podpoře a pomoci, o laskavé péči a o všem, co je pro vás v tomto tématu důležité. Diskutovat s vámi budou lékař paliativní medicíny, zdravotní sestry, psychoterapeut, sociální pracovník a koordinátor dobrovolníků.
Termíny