Skromné stánky múz: Rodinná loutková divadélka

Výstava
Výstava připomene význačnou kapitolu českého amatérského divadla, resp. fenoménu tzv. rodinného loutkového divadla první poloviny 20. století, a to zejména jeho vizuální, výtvarnou stránku. Koncentruje se hlavně na průmyslovou výrobu tištěných stolních loutkových divadel a dekorací české provenience, z nichž představí publiku nejatraktivnější a výtvarně hodnotné předměty ze sbírky Moravského zemského muzea. Prezentovány jsou také rozličné kolekce loutek jednotlivých výrobců, mezi nimiž upoutají pozornost první české, sériově vyráběné loutky (od roku 1912), tzv. "Alšovky", modelované Karlem Kobrlem dle kreseb Mikoláše Alše aj. Výstava přiblíží též dobovou atmosféru českého loutkového divadla a loutkářství a v neposlední řadě i bohatý repertoár zaměřený ponejvíce na dětského diváka.
Termíny