Pašáci & Hadi

Divadlo
Rabbi Löew, doktor Frankenstein či průmyslník Rossum - ti všichni jsou v dějinách literatury známí svou posedlostí stvořit umělého člověka, bytost dokonalou, absolutně poslušnou a nadlidskou svými vlastnostmi i schopnostmi. Nyní bude dějištěm zrodu nadčlověka místo, kam takový tvor již z podstaty věci patří - střední škola.
Termíny