Na vlnách divadla a hudby

Divadlo
Zábavně-edukativní pořad, který připravila Činohra Karlovarského městského divadla ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem. Pořad vypráví zábavnou, interaktivní formou propojenou s inscenovanými situacemi v dobových kostýmech, projekcemi apod., o silném kulturním zázemí města Karlových Varů. O problémech, protivenstvích a úspěších, které přinášel boj o vznik a udržení obou kulturních městských institucí - městského divadla a symfonického orchestru. Představení vychází ze širší historie města a jeho známých význačných osobností, které kulturní kvas místa podněcovaly anebo přímo iniciovaly.
Termíny