Jitka Anlaufová - Místa

Výstava
Autorka má nadání nahlížet tušené prostory a přírodní fragmenty s empatickým soustředěním. Malbou tak vlastně medituje nad základními biomorfními útvary, jejich možnými vlastnostmi a jemnými strukturami. Hledá jejich základní tvar, povahu a životní (či kosmickou) energii. Snaží se dekódovat fyzikální zákonitosti, jejich vnitřní podstatu, ale i podvědomé duchovní napojení. (Radan Wagner)
Termíny