Souznění

Hudba
Večer operetních duetů Pavly Břínkové a Jana Ježka za klavírního doprovodu Jiřího Pazoura.
Termíny