Jeřáb – dřevina roku 2013

Kurzy, vzdělání, konference

Česká lesnická společnost ve spolupráci s Lesy ČR, s. p., Českou lesnickou akademií Trutnov a Správou KRNAP u příležitosti 50. výročí založení Krkonošského národního parku pořádá odborný seminář.









Termíny