Jeden den mladého tance aneb Amfora tančí

Volný čas
Vystoupí děti z tanečních kroužků Klubu Amfora a hosté.
Termíny