Kytarový koncert, 7. udělení ceny "Kytarový Hujer"

Hudba








Termíny