Marek Detko

Výstava
Konceptuálně zaměřená fotografická tvorba Marka Detka vychází z reality, kterou autor způsobem interpretace proměňuje v autonomní obrazovou scenérii, postrádající konkrétní identifikaci časoprostorových vztahů. Je z nich zřejmá jeho inklinace k science fiction, Marek Detko cíleně vyhledává situace a světelné konstelace, kdy detaily industriálních staveb a objektů evokují „nový svět“, bez vazby na svou původní funkci.
Termíny