Skupina Obr.

Výstava
Skupina Obr. se sestává z pěti malířů nastupující generace, frekventantů či absolventů malířských ateliérů Stanislava Diviše na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a Michaela Rittsteina na pražské Akademii výtvarných umění. Obr. byl založen 12. listopadu 2006 a okamžitě začal vyvíjet zřetelnou snahu prorazit na výtvarnou scénu. Na první pohled je zřejmá rozrůzněnost malířských přístupů jednotlivých členů, nabízí se tedy otázka, proč jsou spolu. Nepojí je ani stylové či názorové hledisko, nemají sociální akcentaci, není cítit chuť „revoluce”, alespoň v tom smyslu, v jakém vtrhli na českou scénu o dvě desetiletí dříve Tvrdohlaví. Zdá se, že v těch nejpovedenějších pracích jim jde o systémovou možnost pracovat s různými obrazovými prvky minulosti, extrahovat je, kombinovat je, zkoumat, co je z nich nosné z minulosti, a to vždy se zřetelem možnosti vytvořit současný obraz. Teprve souhrn minulých a dnešních pozic, permanentní inventura v opakování, kterou je nutné stále procházet, dává předpoklad, aby malování mělo smysl.
Termíny