Reading the Cities

Výstava
Lipsko tradičně disponuje velmi silnou a barvitou výtvarnou scénou, jež má respekt v mezinárodním měřítku především kvůli impulzům, které získávala německá malba v sedmdesátých a osmdesátých letech prostřednictvím skupiny malířů označovaných termínem Neue Leipziger Schule a osobnostem jako Werner Tübke nebo Neo Rauch. Silnou pozici lipská malířská škola zachovává i dnes, mimořádnou kvalitu má ale i práce umělců, kteří z dnes už klišovitého pohledu na zdejší scénu vypadávají, protože středem jejich zájmu je video, instalace, sound art nebo prostorová či sociální akce. Tato výtvarná média disponují zároveň průzkumným potenciálem, který je velmi dobře uplatnitelný při ohledávání charakteristik městského prostoru. S tímto vědomím by měla v Brně pobývat skupina jedenácti lipských umělců a interpretovat svůj zážitek města. V podzimním termínu roku 2013 by se této role měli chopit vybraní brněnští umělci v Lipsku.
Termíny