Zbytečný úklid

Výstava
Vystavující : Masaru Iwai (JP), Jan Nálevka (CZ), Pipilotti Rist (CHE), Janek Rous (CZ), Lucia Sceranková (CZ). Úklid a destrukci lze vnímat jako dva základní principy v dualitě apollinského a dionýského, jinu a jangu. Záměrem výstavy je zkoumat oblast přechodu mezi těmito dvěma protiklady, mírný posun od jednoho k druhému: od pořádku k chaosu, od poklidnosti k nekontrolovatelné vášni. V díle spisovatele Hermana Hesseho jsou tyto principy často promítnuty do vzájemně kontrastních postav jako je racionální Narcis a emocionální Goldmund, dva středověcí mniši, kteří každý svým způsobem hledají podstatu života. Zatímco první se rozhoduje zůstat v teoretické říši vlastní mysli v bezpečném hájemství kláštera, druhý se oddá svým touhám a rozhodne se žít na pomezí života a smrti, krásy a hrůzy. Jak Hesse dále formuluje ve svém kanonickém románu Stepní vlk, tyto charakteristiky se ale nejčastěji potkávají v jediné bytosti, spolu s množstvím dalších „duší“, které utvářejí komplexnost lidské osobnosti. V jádru jsme racionálními bytostmi i divokými zvířaty. Toužíme uspořádat si vlastní nitro nebo vnější prostředí, ve kterém se pohybujeme, ale zároveň se nemůžeme nebo nechceme ubránit vytváření nepořádku, ničení, iracionálním rozhodnutím.
Termíny