Ensemble Martinů

Hudba
Klavírní kvarteto ve složení: Radka Preislerová – housle, Simona Hečová – violoncello, Miroslav Matějka – flétna, Štěpán Kos – klavír.
Termíny