Pepek námořník aneb Smyšlená historie s téměř pravdivými fakty

Divadlo
Inscenace je zároveň jakýmsi „encyklopedickým heslem“ – prezentuje v dobových souvislostech „jak to všechno začalo, kdo je kdo, co se stalo a jak to bylo dál“ a používá k tomu zároveň nejrozmanitější výrazové prostředky, včetně prvků filmové grotesky, hudby a písní.
Termíny