Sound of UMPRUM

Výstava
Výstava představuje možnosti užití zvuku a hudby ve vizuálních pracích studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Vybraná díla z kateder volného umění a designu dospívají jednak k vizualizaci auditivních podnětů, další sama přistupují k jejich tvorbě, některá tematizují recepci zvuku: Kristýna Bratránková, Michal Kohút, Sam Longmore, Aleš Novák, Jonáš Rosůlek, ateliér 304.
Termíny