Anna Franková - odkaz pro současnot

Výstava
Putovní výstava Židovského muzea v Praze je českou verzí mezinárodní putovní výstavy Nadace Anny Frankové v Amsterodamu, kterou dosud navštívilo přes pět milionů návštěvníků ve více než 32 zemích. Pro výstavu je stěžejní příběh Anny Frankové. Ale nejen její osobní příběh, nýbrž i příběhy dalších pronásledovaných mají široké veřejnosti přiblížit historické události druhé světové války a holokaustu. Historická fakta a události zde dostávají prostřednictvím autentických příběhů, zážitků i pocitů lidský rozměr, a je proto snazší je pochopit. Cílem projektu je podnítit návštěvníky k tomu, aby se zamysleli nad významem tolerance, lidských práv a demokracie v dnešním světě.
Termíny