Příběhy předmětů aneb Co skrývají sbírky Západočeského muzea v PlzniPhDr. Ila Šedo: Rukopisy z renesanční Plzně

Volný čas
K seznámení s rukopisnou knižní kulturou středověku budou použity dva rukopisy ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. Na nich lze veřejnosti představit změny, které se od vrcholné gotiky odehrávají v Čechách, jak se projevuje vliv husitského hnutí a jakým způsobem ovlivňuje vývoj iluminací nové estetické formy renesančního umění. Oba rukopisy jsou plzeňské provenience, a mají tedy silnou souvislost s plzeňskou společností, procházející v té době výraznými změnami.
Termíny