Lesní pych píchá bycha

Výstava
Honák bičem krav implementuje vlasy panen všech prstenů. Na zádech utažený opaskem pytel ve tvarech historie, z kterého zní Formal de Hit strachu a křiku, nese si špína laní v dlani. V nadživotním Kanálu drží paviána a popíjí Kolakol. Historkou, že je ze lva a opice vyvažuje stůl o jedné noze. Koktající plamen vášně co nese oheň stěn. Podá plewell popkytce a sdělí: stačí to late............ Výstava Martina Froulíka.
Termíny