Zbojnické zámecké ponocování

Volný čas
Návštěvníky čeká plnění zbojnických úkolů, které je dovedou k ukrytému pokladu. Dále si příchozí budou moci poslechnout vystoupení tradiční karpatské muziky s ukázkami hry na fujaru či pastýřské rohy, které předvedou Trombitáši Štefánikovci a Goralská muzika Zbuje. K vidění bude také chytání zbojníku portáši, to předvede Valašský sbor portášský. Připraveno je i promítání pohádek a tvořivá dílna.
Termíny